ปุ๋มคณิต49เนื้อเพลงสามัคคีชุมนุม

พวกเราเหล่ามาชุมนุม
ต่างกุมใจรักสมัครสมาน
ล้วนมิตรจิตชื่นบาน
สราญเริงอยู่ทุกผู้ทุกนาม

* อันความกลมเกลียว
นั่นเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ
จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี..

ที่หนักก็จักเบาคลาย
ที่อันตรายก็ขจัดขัดขวาง
สนองพระเดชบ่จางกตเวทิคุณพระกรุณา

(*)
สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ
จักชูชาติเชิดพระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา-
ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่องกระเดื่องแดนดิน

(*)

 
Advertisements


อ.เจ๋ง says:

อีกแบบครับ

สามัคคีชุมนุม

พวกเราเหล่ามาชุมนุม
ต่างคุมใจรัก สมัครสมาน
ล้วนมิตร จิตชื่นบาน
สราญเริงอยู่ ทุกผู้ทุกนาม

* อันความกลมเกลียว
กันเป็นใจเดียวประเสริฐศรี
ทุกสิ่งประสงค์จงใจ
จักเสร็จสมได้ด้วยสามัคคี

กิจใด ธ ประสงค์มี
ร่วมใจภักดีแด่พระจอมสยาม
พร้อมพรึ่บดังมือเดียวยาม
ยากเย็นเห็นง่าย บ่หน่าย บ่จาง

*(สร้อยเพลง)

ที่หนักก็จักเบาคลาย
ที่อันตราย ขจัดขัดขวาง
ฉลองพระเดชบ่จาง กตเวทิคุณ พระกรุณา

*(สร้อยเพลง)

สามัคคีนี่แหละล้ำเลิศ
จักชูชาติเชิด พระศาสนา
สยามรัฐจักวัฒนา-
ปรากฏเกียรติฟุ้งเฟื่อง กระเดื่องแดนดิน

*(สร้อยเพลง)ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: