ปุ๋มคณิต49  

ตัวคูณร่วมน้อยที่สุด  (ค.ร.น.)

          ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใดๆ  ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป  หมายถึง  จำนวนที่น้อยที่สุดที่จำนวนเหล่านั้นมาหารได้ลงตัว  หรือจำนวนที่น้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ

     วิธีการหา  ค.ร.น.

          1.  โดยการแยกตัวประกอบ  มีวิธีการดังนี้

               1)  แยกตัวประกอบของจำนวนทุกจำนวนที่ต้องการหา  ค.ร.น.

               2)  เลือกตัวประกอบตัวที่ซ้ำกันมาเพียงตัวเดียว

               3)  เลือกตัวประกอบตัวที่ไม่ซ้ำกันมาทุกตัว

               4)  นำจำนวนที่เลือกมาจากข้อ 2 และ 3 มาคูณกันทั้งหมด  เป็นค่าของ  ค.ร.น.

 

                   ตัวอย่าง      จงหา   ค.ร.น.  ของ  10,   24 และ  30

                        วิธีทำ          10 =  5 * 2

                                        24 =        2 * 3 * 2 * 2  

                                        30 =  5 * 2 * 3

                         ค.ร.น.  =  5 x 2 x 3 x 2 x 2  = 120

 

          2. โดยการหารสั้น  มีวิธีการดังนี้

                1) นำจำนวนทั้งหมดที่ต้องการหา  ค.ร.น.  มาตั้งเรียงกัน

                2) หาจำนวนเฉพาะที่สามารถหารจำนวนทั้งหมดได้ลงตัว  หรือหารลงตัวอย่างน้อย 2 จำนวน  จำนวนใดหารไม่ได้ให้ดึงลงมา

                3) ให้ทำซ้ำข้อ 2 จนกว่าจะหารอีกไม่ได้

                4) นำตัวหารทั้งหมดและผลลัพธ์สุดท้ายมาคูณกัน  ผลคูณคือค่าของ  ค.ร.น.

 

                     ตัวอย่าง    จงหา   ค.ร.น.  ของ  10,   24 และ  30

                         วิธีทำ       2)  10     24     30

                                       5)  5      12      15

                                       3)  1      12       3

                                             1       4        1

                       ค.ร.น.   คือ   2 x 5 x 3 x 4 = 120

 

ประโยชน์ของ  ค.ร.น.

          1. ใช้ในการหาผลบวกและผลลบของเศษส่วน  โดยทำส่วนให้เท่ากัน

          2.  ใช้ในการคำนวณงานบางอย่างที่ใช้เวลาต่างกัน  และหาเวลาที่จะทำพร้อมกันในครั้งต่อไป

Advertisements


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: